Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện liên quan đến Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa

Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện liên quan đến Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa

Khóa đào tạo "Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn và sửa chữa cơ bản Cân đồng hồ lò xo và cân bàn điện tử"
  • hue@nhonhoa.vn
  • 23/06/2020
  • 971

KHÓA ĐÀO TẠO "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN VÀ SỬA CHỮA CƠ BẢN CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO VÀ CÂN BÀN ĐIỆN TỬ"

 

          Nhằm hỗ trợ cho các Tổ chức / Doanh nghiệp sử dụng các loại cân đồng hồ lò xo, cân bàn điện tử có thêm kinh nghiệm trong việc hiệu chuẩn - sửa chữa các loại cân nói trên, ngày 02/11/2016, Công Ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa phối hợp cùng Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn và sửa chữa cơ bản cân đồng hồ lò xo và cân bàn điện tử” tại hội trường công ty. Ngoài sự tham gia của các học viên, giảng viên tại trung tâm Kỹ Thuật 3 còn có ba cán bộ công ty Nhơn Hòa hỗ trợ hướng dẫn thực hành, hiệu chuẩn, sửa chữa cân đồng hồ lò xo – cân bàn điện tử tại khóa đào tạo.

Cán bộ giảng viên đang giới thiệu sơ bộ về cân đồng hồ lò xo

Cân được chuẩn bị để các học viên thực hành

 http://nhonhoademo.mydata.vn/Content/upload/images/gallery/353c00d0-6edf-44aa-b0f9-32d8f97596c4.jpghttp://nhonhoademo.mydata.vn/Content/upload/images/gallery/353c00d0-6edf-44aa-b0f9-32d8f97596c4.jpgCán bộ hướng dẫn của công ty (áo xanh lá cây) đang hướng dẫn cách hiệu chỉnh,

sửa chữa cân đồng hồ lò xo

Anh Lê Ngọc Mai (đầu bàn bên phải) (PGĐ BP Nghiên Cứu phát triển công ty Nhơn

Hòa) đang hướng dẫn cách viết biên bản cho các học viên

Một nhóm khác đang được tìm hiểu về cân bàn điện tửTOP

NHƠN HÒA SCALE