Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Thuận

Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Thuận

Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Thuận

  • 04 Nguyễn Hội, Phú Trinh Ward, Phan Thiết City, Bình Thuận Province

    Tel: 0252 3822390

    Fax: 0252 3822390TOP

NHƠN HÒA SCALE