Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bà Rịa - Vũng Tàu

  • 379 Hà Huy Tập, Phước Trung Ward, Bà Rịa City, Bà Rịa - Vũng Tàu Province

    Tel: 0254 3717636

    Fax: 0254 3717616TOP

NHƠN HÒA SCALE