Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bắc Ninh

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bắc Ninh

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bắc Ninh

  • 25 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa Ward, Bắc Ninh Province, Bắc Ninh City

    Tel: 0222 3875979TOP

NHƠN HÒA SCALE